copyright © 4Update  2010 | Telefoon: 06-25082444 | E-mail: reinder@reindervandernaalt.nl
Copyrights
Alle rechten van deze website zijn voorbehouden aan de stemacteur Reinder van der Naalt.

Voor overname van teksten, video's, stemfragmenten, etc, verveelvoudiging, openbaarmaking en verspreiding van de website van Reinder van der Naalt, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze ook, is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Reinder van der Naalt nodig. U kunt deze toestemming vragen per e-mail, zie contact

Korte citaten vermelding van video en- of stemfragmenten dienen altijd vergezeld te gaan van naams- en bronvermelding, alsmede van de naam van de website www.reindervandernaalt.nl.